O Društvu mediatorjev Slovenije

Z mediacijo želimo vzpostaviti novo kulturo odnosov pri reševanju sporov, kjer ni zmagovalca in poraženca, kjer vzamemo spor v lastne roke in ga kot odrasli sami rešimo.

Mediacijski center Ljubljana

V Mediacijski center Ljubljana ste vabljeni vsi občani, ki imate kakršen koli spor in ga želite urediti v postopku medicije. Lahko gre za spor z drugo fizično osebo ali pravnimi osebami kot uporabniki storitev javnih služb in izvajalci javnih služb v Mestni občini Ljubljana.

Izobraževanja

Z izobraževanji, ki potekajo pod okriljem Društva mediatorjev Slovenije želimo, da bi se mediacija izvajala in razvijala strokovno ustrezno in učinkovito. Izobraževanja vodijo izkušeni slovenski in tuji trenerji.

Seznam vseh izobraževanj >

 

Mediacije

V procesu mediacije poskušamo razumeti tako eno kot drugo stran, se poglobiti v interese vseh strani in razumeti ozadje spora. V kreativnem procesu iskanja nove rešitve poskušamo najti način, kako bi bili zadovoljeni interesi vseh strani.