Advanced Training for Mediators with Jay Folberg- prijave

PRIJAVI SE NA IZOBRAŽEVANJE

Spoštovani,

v Sloveniji bomo imeli enkratno priložnost udeležiti se treninga pri enem najboljših mediatorjev v svetu: Prof. Jay Folberg je aktivni mediator, izvršni direktor James Institute ( James je  največja mediatorska hiša v ZDA),  profesor na University of San Francisco School of Law, je avtor številnih knjig o mediaciji in predvsem izkušeni mediator in trener za mediatorje doma in v tujini.

Društvo mediatorjev Slovenije vabi na 3 dnevno nadaljevalno izobraževanje za mediatorje in vse, ki delajo z ljudmi v konfliktu.Gre za izobraževanje za bolj zahtevne slušatelje, ki želijo napredovati v mediaciji v gospodarskih sporih, družinskih sporih in stvarno pravnih sporih.

Izobraževanje je organizirano s pomočjo sredstev iz donacije Amasade ZDA v Ljubljani.

Pripravili smo 3 dnevni trening, ki ga je možno obiskati tudi po posameznih dnevih.

Program od 12.-14.maja 2016:

Prvi dan : 12.05.2016 od 14.00 -18.00

Razumevanje konflikta in koraki do rešitev

 • Trikotnik v konfliktu
 • Ovire za poravnavo
 • Moč mediatorjeve vaje
 • Film
 • Napake, ki jih delajo mediatorji
 • Vprašanja

Drugi dan: 13.05.2016 od 14.00 -18.00

Sestavine uspešne mediacije

Model bolj zahtevne mediacije in vaje:

 • kaj naredimo pred mediacijo
 • skupni sestanek/uvodne izjave
 • ločeni sestanek v zgodnji fazi/prava vprašanja
 • ločeni sestanek v srednji fazi/vnašanje dvoma                                                         
 • ločeni sestanek v poznejši fazi/kako presežemo razlike
 • zaključek/k dogovoru ali tlakovanje poti k poravnaviIgra vlog

Tretji dan:  14.05.2016 od 09.00 -17.00 ( vmes čas za kosilo)

Uporaba tehnik v posameznih zadevah                                             

 • Sestavljanje posameznih delov
 • Igra vlog 1
 • Pogovor o vaji
 • Igra vlog 2
 • Pogovor o vaji
 • Etične dileme v mediaciji
 • Podelitev potrdil in zaključek.

Cena: za člane DMS:   

Za en dan: 50 EUR in DDV

Za 2 dni: 70 EUR in DDV

Za 3 dni 80 EUR in DDV

Cena za nečlane:

Za en dan: 100 in DDV

Za 2 dni: 140 EUR in DDV

Za 3 dni: 160 EUR in DDV

Mediatorje obveščamo, da bo udeležba štela za zagotavljanje obveznih ur za izobraževanje.

Izobraževanje bo potekalo v konferenčni sobi Vrhovnega sodišča v Ljubljani, 2. Nadstropje, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana

Prijave:

Na predavanja se lahko prijavite do 06.05.2016 po elektronski pošti na :

izobrazevanja.dms@gmail.com ali na spletni strani:  http://www.slo-med.si/

telefon: 01 306 10 74

Prosimo vas, da v prijavi navedete, za katere dneve se prijavljate.

Obrazec za prijavo na izobraževanje

Če je plačnik organizacija, OBVEZNO vpišite celoten naslov in DŠ, ter označite ali je plačnik zavezanec za DDV.

 
Datoteka mora biti manjša od 5 MB.
Dovoljena vrsta datoteke: pdf.