Mesečna srečanja

Mesečna srečanja članov DMS predstavljajo poleg izobraževanja priložnost za druženje in izmenjavo izkušenj ter dajanje pobud in predlogov za nadaljnje delo društva. Vse teme srečanj so povezane z mediacijo

11.06.2019 Mirjana Kranjčevič: Novosti DZ, za katere je dobro vedeti v družinski mediaciji

 

 

Vsebine preteklih mesečnih srečanj

09. 05. 2018 

mag. Nina Betetto Etične dileme- izziv za mediatorja

11.11. 2015

mag. Zoran Hajtnik: Mediacija v sporih intelektualne lastnine 

22.04.2015

Uršula Habe:Ključ do uspešnosti uporabe pogajalskih veščin v mediaciji skozi prizmo tekmovanja iz mediacije na področju mednarodnega gospodarskega prava v Parizu februarja 2015  

02.04.2015

Rudi Tavčar: Mediacija med pravom in psihoterapijo: Pogled terapevta

12.02.2015

Nataša Pirc Musar: Kako varovati zasebnost v mediacijskih postopkih?  

17.12.2014

Kaj pomeni ZARPS za ekonomski položaj mediatorjev.

26.11.2014

Irena Kosovel in Marta Jenko: Pasti in posledice skupnega starševstva za otrokov osebnostni razvoj v luči razvojno analitične paradigme.

11.09.2014

Okrogla miza o mediaciji v potrošniških sporih.

27.05.2014

Poravnava v delovnih sporih

24.04.2014

dr. Srđan Šimac: Kompetentno upravljanje s konfliktom v mediaciji.

13.02.2014

Okrogla miza o izvajanju mediacij pri Mestni občini Ljubljana.

14.01.2014

Anja Mirosavljević in Vesna Gmaz Luski: Izvensodna poravnava (Victim-Offender Mediation).