Konferenca o mediaciji v gospodarstvu- povzetek konference

Dne 8.11.2018 je v Ljublajni potekala Konferenca o mediaciji v gospodarstu.

Konferenco, ki se je delno financirala s pomočjo Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada v okviru operacije Učinkovito pravosodje sta organizirala Ministrstvo za pravosodje in Društvo mediatorjev Slovenije.

Conference se je udeležilo110 udeležencev in nastopajočih.

Udeležence je najprej pozdravila podpredsednica društva, mag. Gordana Ristin, nato pa je imel govor državni sekretar na MP, g. Gregor Strojin. Poudaril je pomen mediacije tako na sodiščih kot izvensodnih mediacij. Predvsem pa je povedal, da ni mogoče primerjati sodnega načina reševanja sporov in mediacij, saj gre za dva povsem ločena pojma.

Po konferenci smo udeleženci ugotovili, da je bilo veliko zanimanja za udeležbo.

Žal smo kar nekaj prijavljenih morali odkloniti, ker smo imeli omejene zmogljivosti. Vse to kaže, da bo potrebno še kakšno srečanje, kjer bodo imeli tako gospodarstvo kot mediatorji priložnost povedati svoje stališče in predloge za izboljšanje stanja.

Kaj sta pokazali okrogli mizi in kaj delavnice?

Prva okrogla miza o mediaciji v gospodarskih sporih je pokazala, da potencial mirne rešitve sporov še ni izrabljen. Lahko bi s promocijo, edukacijo vseh udeležencev v gospodarstvu in vseh zbornic ter združenj dosegli, da bi bilo mediacij več. Zlasti še ni pravega razvoja conflict managamenta (“upravljanja s spori”), ko bi v zgodnji fazi konflikta stranke skušale najti rešitev iz težav. Tudi nekatere rešitve iz zakonodaje bi bile lahko še boljše (na področju stečaja, pogodbenih klavzul v gospodarskih pogodbah). Izredno pomembna je strokovnost mediatorjev, ki naj se izobražujejo in prilagodijo svoje delo sporom in strankam. Ključni pri odločitvi direktorjev za izbiro mediacije kot načina rešitve spora, pa so odvetniki.

Razlogi za mediacijo v gospodarstvu so:

  • ekonimičnost,
  • prilagojenost postopka željam strank in samostojno odločanje strank  kot nadomestilo za odločanje sodišča
  • še vedno hitrost postopka
  • zakonska nuja, ki sili gospodarstvo, da potrošnikom ponudi ARS
  • in možnost ohranitve odnosov in ustvarjanje novih priložnosti za vse stranke.

Druga okrogla miza o odzivih gospodarstva na ARS v potrošniških sporih je pokazala, da je tu zakonodaja v RS in EU pestra, vendar v praksi še ni dovolj primerov, da bi lahko rekli, da je izvensodno reševanje potrošniških sporov res zaživelo. Odgovori gospodarstva in mediatorjev na vprašanje o tem, kaj je motiv za mediacijo, pa so pokazali, da se stvari le spreminjajo. Tudi gospodarstveniki vidijo koristi, ki jih prinese pogovor s potrošnikom, pa čeprav menijo, da po njihovem mnenju nima prav. Lahko prilagodijo svoje delo, produkte ali spremenijo svojo odločitev in ugotovijo, da so argumenti potrošnika utemeljeni. Pomembno je tudi, da “delna obvezna mediacija za ponudnika blaga ali storitev (obvezni odziv ponudnika blaga ali storitve na pobudo potrošnika)” ščasoma lahko prinese boljše razumevanje konfliktov in uporabnost mirne rešitve spora v vseh sporih, ne le potrošniških.  Tudi za te spore velja, da je strokovnost mediatorja pomembna

Predpogoj za to pa je strokovno vodenje mediacije in cenovno dostopna mediacija. Vendar bo treba razmisliti o licenciranju izvajalcev usposabljanj za mediatorje.

Delavnice:

Arthur Trossen je nazorno podal , kakao mediira in kaj je itegrativni pristop k mediaciji. Kot v sestavljenki: najprej je treba dati strankam možnost, da dajo vse informacije na mizo, šele nato vsi prizadeti vidijo celotno sliko in rešitev pade kot zrel sadež z drevesa. Pokazal nam je pot v petih fazah.

Dr. Srdjan Šimac je pokazal, kako je priprava na mediacijo izredno pomembna.  Mediator pripravi stranke in odvetnike. Vendar mora mediator znati pustiti strankam dovolj prostora, da sami najdeta rešitve. Osebnost mediatorja je tudi pomembna in s sojim nastopom in delom je za stranki svetilnik v razburkanem morju spora. 

Aleksander Jakobčič, mag. nam je predstavil mediacijo v čezmejnih sporih. Izredno pomembno je, da je mediator v teh zadevah strokovnjak in da pozna tudi pravo po katerem mediira. Tudi odvetniki, ki zastopajo stranke v mediaciji, morajo vedeti, kako naj se pripravijo za mediacijo, ki teče po anglosaškem pravu. Na primeru so udeleženci delavnice iskali rešitev primera in zlasti prepoznali, kaj je v sporu pravni problem, kaj pa je psihološki in kultoroliški.

Na koncu je treba dodati, da je tudi današnje srečanje pokazalo, da  je ideja mediacije izredno pomembna tudi v sporih, kjer naj ne bi bilo veliko čustev, ampak več interesov. Mediator je oseba, ki pomaga strankam, da se najprej dogovori  “sama s sabo”, odkrijejo svoje interese in razumejo interese druge strani. Tekmovanje gotovo prinese boljšo kvaliteto vsega; vendar brez sodelovanja ne gre in preživela je tista kultura, ki uči tudi o sodelovanju.  Prepričana sem, da smo izvedeli veliko o tem, kako sodelovati, uresničiti svoje želje, pa tudi pustiti dovolj prostora drugim, da uresničijo svoje.   

Mag. Gordana Ristin

Podpredsednica DMS