Organi društva

Upravni odbor

Predsednk

Aleš Butala

Podpredsednica

mag. Gordana Ristin

Člani

Janez Starman, mag. Vid Pavlica, Aleksander Jakobčič, Špela Prodan in Petra Paškulin

Nadzorni odbor

Mirjana Kranjčevič, Vita Vidic Damjanovič in Duška Feri.

Etična komisija

Mag. Nina Betetto, mag. Andreja Kokalj, Franci Bratkovič in dr. Tjaša Strobelj.