Otvoritveni govor predsednika DMS

Aleš Butala, mediator, predsednik Društva mediatorjev Slovenije in predsedujoči konference​

Spoštovani visoki gostje, ekscelence, gospe in gospodje, dragi  prijatelji, kolegi mediatorji!

Društvo mediatorjev Slovenije v sodelovanju in s pomočjo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani organizira Konferenco o postopku sprave. Počastiti želimo 15 let organizirane mediacije v Sloveniji ter 10. obletnico ustanovitve Društva mediatorjev Slovenije.

Obe obletnici potrjujeta domovinsko pravico mediacije v Sloveniji. Mediacije kot načina sporazumnega, mirnega reševanja sporov, nesoglasij in nasprotij med ljudmi. 

To priložnost želimo izkoristiti za spodbudo in promocijo sprave med nami, ki živimo v tej lepi deželi.
Ne delamo si utvar s prevelikimi pričakovanji, hočemo dati le soprispevek na poti do cilja. Govorimo o  POSTOPKU sprave. 

Nasprotja delijo našo družbo in Slovenski narod. Ta nasprotja imajo svojo zgodovino, svoja ozadja,  vendar niso nepremagljiva. Ni nam vseeno in na tej dvodnevni konferenci se želimo seznaniti s tovrstnimi izkušnjami drugje, v tujini, pa tudi z domačimi pogledi, z različnih zornih kotov in s čim širšo, pluralistično udeležbo. 
Sprava je mogoča le v dialogu, razumevanju, vzajemnem spoštovanju, enakosti in enakopravnosti. Zahteva sodelovanje vseh prizadetih: vsak mora imeti pravico, da sliši in je slišan ter, če je le mogoče, tudi uslišan.  
Preskočiti moramo ovire in razlike med nami. V dobri veri moramo najti pot k sočloveku. Udejanjiti moramo čas sprave v jubilejnem letu usmiljenja. Temu pritrjuje Judovska izkušnja, stara tisočletja.

Sprava je tudi politična odločitev. Ni in ne sme pa biti ekskluzivna stvar političnih strank, še manj ujetnica strankarskih  interesov. Postopka in sprave se ne sme uporabiti ali celo zlorabiti za ozke strankarske politične  cilje. Čas zaceli vse rane pravi slovenski pregovor. Časovno se vse bolj oddaljujemo od medvojnih in povojnih zločinov, grozodejstev, krivic, prikrajšanj, zlorabe oblasti in ostalih takratnih revolucionarnih ukrepov, ki so prepogosto in usodno zaznamovala generacije po drugi svetovni vojni. 

Narodna sprava ostaja ena močno občutljivih, a še ne povsem dokončanih zadev. Pri tem pa je, v današnjem času povezovanja in globalizacije, še kako nujna enotnost, da ohranimo svojo kulturo, tradicijo, zgodovino, identiteto in obstoj.
Pri postopku sprave in spravi gre za razumevanje, sprejemanje, odpuščanje. Popraviti je treba, kar je mogoče, še zlasti s civilizacijskega in pietetnega stališča, pa četudi le z besedami in na simbolni ravni. Nekaj v tej smeri je že bilo storjenega. Premagati moramo medsebojno nezaupanje. Pomiritev glede preteklosti vodi v čistejšo, skupno prihodnost. To pa mora biti cilj nas vseh. 

Vsi, posvetna in cerkvena oblast, civilna družba in nevladne organizacije, govorijo o nujnosti sprave slovenskega naroda. Vendar ni nujno, da so vsi pri tem tudi resnično iskreni.

Včasih se zdi, da ohranjanje razdeljenosti v družbi olajšuje ekonomsko moč in prevlado posameznih skupin in mrež po načelu divide et impera. Njihov ekonomski interes torej spravi ni naklonjen. Iskati in poiskati moramo način in pot za trajno pomiritev, neobremenjeno sožitje, za resnično sodelovanje in mir, za spravo med prizadetimi, za boljši jutri. 

Ne gre za zmagovalce in poražence. Pri spravi ni in ne sme biti poražencev, vsi smo in moramo biti zmagovalci.

Ne gre za obsojanje, gre za odpuščanje, pa tudi za ohranjanje spomina na preteklost. 

Odpustiti da, pozabiti ne, so besede sprave, uporabljene pri Holokavstu. 

Verjamemo, da je sprava mogoče. Tudi z vašim prispevkom in udeležbo na tej konferenci.  Dobronamerno, v želji staviti na razpolaganje postopek in tehnike mediacije, odpiramo razpravo o postopku sprave.

Mediatorji Društva mediatorjev Slovenije imamo sanje, da bo do sprave, na nacionalni ravni, prišlo tudi v Sloveniji. Morda  z majhnimi koraki za posameznika, a velikimi za vse nas. S to konferenco o postopku sprave ter s svojimi znanji in veščinami na področju mediacije, želimo pri tem pomagati in olajšati pot do sprave.

26. 9. 2016