Kaj je mediacija?

Mediacija je strukturiran in strokoven način reševanja spora s pomočjo nevtralne tretje osebe (mediatorja), ki s svojim delovanjem in strokovnim znanjem strankam pomaga doseči sporazum. Sodi med alternativna reševanja sporov (ARS) skupaj z arbitražo, pogajanji in drugimi postopki ARS.

Preberi več

Izobraževanje za mediatorje

DMS organizira redna osnovna izobraževanja za mediatorje in dva stalna modula nadaljevalnega izobraževanja. Poleg tega DMS organizira tudi mesečna srečanja članov DMS, ki predstavljajo priložnost za izmenjavo izkušenj in dajanje pobud in predlogov za nadaljnje delo društva. Vse teme srečanj so povezane z mediacijo.

Poglej izobraževanja

Potrebujem mediatorja

Upravni odbor DMS je na 16. redni seji upravnega odbora sprejel Pravilnik o delu mediacijskega centra in o postopku izvajanja mediacij pri Društvu mediatorjev Slovenije. Prav tako je DMS vpisan v register izvajalcev izvensodnega reševanja sporov (IRPS) in ponuja reševanje potrošniških sporov v postopku mediacije.

Predlog za začetek mediacije

Izobraževanja

Aktualno