Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je na pobudo predsednika vlade naslovilo predlog za organizacijo dneva kulture nenasilja in strpnosti.
Tako kot so se otroci in mladostniki prejšnjih generacij srečevali z izzivi tedanjega časa, se tudi otroci, ki odraščajo v trenutnem okolju in času, spopadajo z izzivi časa katere lahko odrasli včasih slabo razumemo. Zato je toliko bolj pomembno, da otroci in mladostniki usvojijo ključne veščine in prvine osebnostne in čustvene zrelosti, ki so pogoj za solidarno in sočutno osebo ter seveda prijazno in vključujočo družbo. Komunikacijske veščine, veščine reševanje in upravljanje sporov (vseh vrst) so nujne za zrelo, odgovorno in odraslo osebo.
Poslanstvo Društva mediatorjev Slovenije (in s tem njegovih članov) je prav širjenje ideje mirnega reševanja sporov in dialoga v družbi. Mediacijo poznamo kot strukturiran postopek reševanja sporov, ki temelji na mnogih načelih ter pravilih. Prav tako pa je postopek in ideja, ki temelji na dolgoročnemu sožitju, iskanju skupnih interesov (tudi, ko se zdi, da to ni mogoče), soustvarjanju skupne rešitve spora ter seveda spoštovanju osebe, ki deli z nami spor in vsaj osnovne solidarnosti. Naša vloga, vloga mediatorjev je da v čustvenem, napetem in pogosto tehničnem (pravnem) kontekstu, strankam na strokoven in spoštljiv način predstavimo tudi pomen prej naštetih vrednot (na primer ločevanje človeka od problema). Mediacija je zato civilizacijska ideja, ki je nujna za napredek in razvoj družbe 21. stoletja. In pomemben del te družbe so tudi otroci in mladostniki, ki jih pestijo mnogi izzivi tako v zasebnem življenju kot izzivi v širši družbi.
Prav zato sta šolska in vrstniška mediacija pomembna (in premalo izkoriščena) koncepta. Kljub temu, da v teh dveh primerih ne govorimo o 'klasičnem' postopku mediacije v pravnih sporih, si tudi šolska in vrstniška mediacija delita načela in civilizacijske ideje mediacije. Skozi postopek vrstniške mediacije se lahko otroci oz. mladostniki (v vlogi vrstniških mediatorjev ali 'strank') v praksi naučijo empatične in spoštljive komunikacije ter drugih pomembnih vrednot za prijazno in vključujočo družbo. Zato je mediacija nekaj, kar ima svoj prostor tudi v šolah in vzgoji.

Aleksander Jakobčič, predsednik DMS