MEDIACIJA V TEORIJI IN PRAKSI

Društvo mediatorjev Slovenije je izdalo knjigo z naslovom »Mediacija v teoriji in praksi: veliki priročnik o mediaciji«.

Urednika

 • RISTIN, Gordana, HAJTNIK, Zoran

Stvarno kazalo

 • mag. Nina Betetto

Seznam kratic in uporabljenih pravnih virov

 • dr. Mateja Končina Peternel

Cena priročnika

 • Za nečlane 31,96 EUR
 • Za člane društva 22,83 EUR

Avtorji

 • mag. Nina Betetto
 • Zoran Hajtnik
 • mag. Valerija Jelen Kosi
 • Alenka Klemenčič
 • Maša Kociper
 • dr. Mateja Končina Peternel
 • dr. Zoran Milivojević
 • dr. Janez Novak
 • mag. Maja Ovčak Kos
 • Bojana Ozimek
 • Gordana Ristin
 • Rudi Tavčar

 

O priročniku

Priročnik vsebuje del obsežne teorije o mediaciji in je začinjen s praktičnimi spoznanji.

Priročnik je namenjen tako začetnikom, ki jih to področje zanima, da pridobijo temeljna in nadaljnja znanja s področja mediacije; izkušenim mediatorjem, ki mediacije že izvajajo in bodo v pričujočem delu našli odgovore na posamezna vprašanja in sistematično osvežili svoje znanje, ki ga v praksi utrjujejo; ter vsem drugim, ki bi radi izvedeli več o mirnem reševanju sporov.

Priročnik ima strukturo, ki se je uveljavila na podlagi desetletnih izobraževalnih izkušenj na področju mediacije. Osrednje poglavje knjige predstavlja način dela mediatorja: od temeljnih značilnosti, temeljnih načel, preko tehnik in veščin do čisto praktičnih napotkov o tem kako mediacijo začeti, voditi in zaključiti. Priročnik predstavi razvoj in posebnosti sodišču pridružene mediacije nato pa posebnosti pri reševanju najpogostejših vrst sporov.

Nekaj misli o Velikem priročniku o mediaciji

"Veliki priročnik o mediaciji potrjuje, da mediacija v Sloveniji v teoriji in praksi postaja vse bolj uveljavljeni način reševanja sporov. Avtorji priročnika so namreč priznani mediatorji in pravni strokovnjaki, ki se že vrsto let sistematično ukvarjajo s preučevanjem in izvajanjem mediacije. Prav v tej kombinaciji teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj je dodana vrednost tega priročnika. Napisan je tako, da bo zbudil zanimanje tistih, ki se z mediacijo šele spoznavajo kot tudi tistih, ki v mediaciji pogosto sodelujejo (odvetniki, mediatorji,sodniki). Uporabljali ga bodo lahko kot učbenik, priročnik, vodnik dobrih praks ali kot komentar poklicne etike mediatorjev.

Ker je domača literatura o nekaterih bistvenih značilnostih in tehnikah mediacije še vedno dokaj skromna, bo ta publikacija pomembno obogatila ponudbo na tem področju, razširila možnosti za boljše poznavanje in uporabo mediacije, hkrati pa spodbudila razvoj kakovosti mediacijskih storitev in odgovornosti mediatorjev. Zaradi tega je Veliki priočnik o mediaciji še en dobrodošel prispevek k uresničitvi prizadevanj, da bi mediacija postala prevladujoči način mirnega reševanja vsakršnih sporov v družbi."

-Aleš Zalar

 

ZGIBANKA OB 15 LETNICI DELOVANJA DMS

Društvo mediatorjev Slovenije (DMS) ob 15. Obletnici svojega delovanja izdajamo publikacijo, ki združuje bistvene informacije o zgodovini alternativnega reševanja sporov (ARS), pravnega razvoja na državni, mednarodni in EU ravni, ter delovanja DMS. Publikacija je zasnovana tako, da popelje bralca od uvodne misli podpredsednice DMS skozi zgodovinski del, ki služi kot uvod mednarodni ureditvi mediacije, vse do ureditve na EU in državni ravni. Po zaključku tega dela si lahko bralec prebere tako bistvene značilnosti postopka mediacije in splošne informacije o mediaciji kot tudi o bogatem delovanju in poslanstvu DMS. Celotno besedilo nato zaključi misel podpredsednika, ki je naravnana predvsem na prihodnost mediacije.

Aleksander Jakobčič, podpredsednik DMS