KONFERENCA O POSTOPKU SPRAVE 26. in 27.9.2016

Postopek sprave ali rekonciliacija je vrsta mediacije.

Ko država ali civilna družba ugotovi, da je v družbi določeno nasprotje, ki polarizira družbo in izhaja iz minulih vojn ali drugih dogodkov, ki so pustili v ljudeh travme in se te prenašajo na nove generacije, ponudi prizadetim postopek sprave.

Gre za strukturiran postopek s točno določenimi fazami in ga vodijo mediatorji. Cilj postopka je, da prizadeti lahko povejo svoje izkušnje, da so slišani, da se sčasoma vzpostavi dialog in razumevanje prizadetih. Končni cilj je razumevanje in nato sprava vsakega prizadetega in med prizadetimi. 

"Če želite slišati:
- kako o postopku sprave razmišljajo tuji predavatelji, 
- kaj smo v samostojni Sloveniji že storili na tem področju, 
- kaj je sprava v psihološnem smislu in
- kaj je še potrebno narediti,

vas vabimo, da se udeležite Konference o postopku sprave."