Narava in kompleksnost spora ter stranke same pogosto terjajo od mediatorja, da vsaj deloma prilagodi podrobnosti postopka reševanja spora kar je ena izmed mnogih prednosti mediacije. Vseeno pa je postopek reševanja spora z mediacijo strukturiran in posledično sledi določenem zaporedju faz. Vabimo vas tudi, da si ogledate postopek simulacije mediacije na naši spletni strani.

Prvi korak

Mediacija temelji na mnogih načelih. Eno pomembnejših je načelo prostovoljnost. Prvi korak je odločitev stranke, da se za reševanje svojega sporov posluži postopka mediacije. Na to morajo pristati vse stranke, ki so udeležene v določenem sporu pri tem koraku lahko pomaga tudi mediator. Kadarkoli, tekom postopka, lahko katerakoli od strank svoje soglasje tudi umakne.

Začetek

Po pridobljenem soglasju strank k mediaciji pride do prvega srečanja praviloma v živo v prostoru, ki zagotavlja zasebnost strankam. Izjemoma oziroma kjer je to potrebno, se mediacija lahko odvija preko spleta, telefona ali elektronske pošte (na daljavo). Na začetku mediator predstavi načela in približen potek postopka.

Potek

Po uvodni predstavitvi sledi beseda strank (lahko tudi odvetnikov), kjer lahko stranka predstavi svoje videnje spora brez prekinitev. Vsaka stranka ima priložnost predstaviti svoj vidik, za to skrbi mediator. Praviloma temu sledijo različna vprašanja in tehnike, ki jih uporabi mediator bodisi za razjasnitev določenih zadev ali pripravo na fazo pogajanj. V fazi pogajanj lahko mediator zavzame aktivno vlogo facilitatorja in tako pomaga strankam sooblikovati izpogajane rešitve.

Zaključek

Mediator na koncu postopka povzame vse kar je bilo dogovorjeno. Vse to se lahko zapiše v sporazum, ki lahko dobi izvršilni naslov z overitvijo oziroma s podpisom sodnika, če mediacija poteka v okviru sodišča. Včasih za sporazum poskrbijo, po dogovoru, tudi odvetniki strank ali celo stranke same.