Mediacijski center Društva mediatorjev Slovenije (MC) strankam nudi storitve mediacije v sporih iz civilnopravnih, gospodarskih, delovnih, družinskih in drugih (premoženjsko)pravnih razmerij v zvezi z zahtevki, s katerimi stranke lahko prosto razpolagajo in se glede njih poravnajo, v postopku.

Kako vložiti predlog za mediacijo pri MC (16. člen Pravilnika o delu mediacijskega centra in o postopku izvajanja mediacij pri Društvu mediatorjev Slovenije) :

(1) Vsaka stranka lahko predlaga MC, da bi se spor ali spore, ki izvirajo iz določenega pravnega razmerja, reševalo z mediacijo pri MC (obrazec »Predlog za začetek mediacije«). V tem primeru poskuša MC pridobiti soglasje od nasprotne stranke oz. strank.

(2) Izvedbo mediacije pri MC lahko predlagata tudi obe ali vse stranke v določenem sporu (obrazec »Predlog za začetek mediacije« in obrazec »Soglasje za mediacijo«)

(3) Po prispelem soglasju vseh strank tajnik MC odpre mediacijski spis, mu določi opravilno številko in zadevo vpiše v vpisnik mediacijskih zadev.

Za več podrobnih informacij vas naprošamo, da si preberete Pravilnik o delu mediacijskega centra in o postopku izvajanja mediacij pri Društvu mediatorjev Slovenije. Lahko pa se tudi obrnete neposredno na DMS in z veseljem bomo odgovorili na vasa vprašanja v zvezi s postopkom ali pravili.

Poleg zgoraj omenjene storitve je Društvo mediatorjev slovenije tudi izvajalec izvensodnega reševanja sporov (IRPS). Če je vaš spor potrošniške narave si oglejte zavihek Potrošniški spori.