Želim postati član DMS

Člani društva lahko postanejo poslovno sposobne fizične osebe, ki imajo potrdilo o opravljenem, s strani upravnega odbora DMS priznanim najmanj 40-urnim programom izobraževanja za mediatorja. Član DMS lahko postane tudi oseba, ki nima tega potrdila, pa upravni odbor društva oceni, da ima znanje in izkušnje, ki so potrebne za mediatorja in o tem odloči s posebnim sklepom. Član društva postane fizična oseba po sprejetem sklepu upravnega odbora ter po podpisu pristopne izjave in plačila članarine. Letna članarina je 40,00 €.

Pristopna izjava

Člani društva mediatorjev Slovenije

Seznam članov DMS z izjavami