Postopek se uporablja za reševanje potrošniških sporov, ki niso bili rešeni na podlagi predhodne pritožbe potrošnika neposredno ponudniku.

Postopek IRPS je za potrošnika brezplačen.

Potrošnik nosi stroške svojega pooblaščenca ali tretje osebe ter stroške izvedenskega mnenja, ki ga potrošnik zahteva, čeprav oseba, ki vodi postopek IRPS oceni, da je mogoče rešiti spor tudi brez njega.

Potek postopka

  1. Vložitev pobude potrošnika.
  2. Preverjanje soglasja ponudnika.
  3. Zbiranje podatkov o sporu.
  4. Izvedba mediacije.

Potrošnik lahko pobudo za začetek postopka reševanja potrošniškega spora vloži elektronsko ali izpolni obrazec in ga pošlje po elektronski pošti ali navadni pošti na Društvo mediatorjev Slovenije.

Sodelovanje strank v postopku je prostovoljno. Vsaka stranka lahko kadarkoli umakne soglasje za sodelovanje v postopku. Sodelovanje ponudnika v postopku IRPS je obvezno, če poseben zakon ali uredba Evropske unije to izrecno določata.

Postopek  je pisne narave, pri čemer se za komunikacijo uporablja elektronska pošta ter svetovni splet in telefon. Postopek IRPS se praviloma opravi brez osebne prisotnosti strank. V primeru, da se stranki tako dogovorita, se lahko postopek IRPS izvede tudi ustno.

Sporazum o rešitvi spora je v pisni obliki. Stranke se lahko sporazumejo, da se sporazum o rešitvi spora sestavi v obliki izvensodne poravnave, v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa ali poravnave pred sodiščem, pri čemer ponudnik nosi stroške takega postopka.

Postopek poteka v slovenskem jeziku ali angleškem jeziku, razen če se stranke in oseba, ki vodi postopek IRPS, ne dogovorijo drugače. Potrošnik lahko vloži pobudo za začetek postopka tudi v angleškem jeziku

Postopek IRPS se načeloma zaključi v roku 30 dni od dneva začetka postopka.

Evropska platforma za izvensodno reševanje potrošniških sporov

Pobuda za začetek postopka o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (IRPS)

Ni izbrane datoteke