Pregledni znanstveni članek je bil prvič objavljen v reviji Socialno delo.Jambrek, E.( 2021.) Participacija otrok v razvezni mediaciji po Družinskem zakoniku: Od koncepta do implementacije. Revija Socialno delo, let.60, št.1, str. 37-54. Participacija otrok...
Prispevek začenjam z omembo pomembne novice, da letos mineva 20 let, odkar se na Okrožnem sodišču v Ljubljani izvajajo mediacije kot sodišču pridružen program. To pomeni, da se mediacije izvajajo v zadevah, glede katerih že teče spor pred sodiščem. Strankam...
»Mediacija je postopek po meri ljudi, pravica z nasmejanim obrazom, kjer stranke dobijo možnost povedati vse, kar jih teži, pa čeprav ni pravno pomembno.« Lani septembra je minilo dvajset let, odkar je Okrožno sodišče v Ljubljani uvedlo mediacije. Žal se...
Janez Starman, koprski odvetnik, ki spore že vrsto let rešuje tudi z mediacijami Koprski odvetnik Janez Starman že vrsto let sodeluje v postopkih mediacij, lani je kot mediator skupaj z drugimi akterji v primeru Šilih po skoraj 24 letih zgodbo pripeljal do...
Kreativnost in pogosto tudi inovativnost igrata pomembno vlogo pri postopku mediacije, upravljanju konfliktov in managementu. Ključno pri negovanju kreativnosti, iskanja rešitev ali novih ideja je okolje, ki tolerira napake, ni pretirano hierarhično,...
Conflicts are a considerable part of human relationships and thus cannot and should not always be avoided. However, we are able to choose how we address them and that is when mediation comes into the picture. As part of our everyday lives, conflicts can open...