Zaključeno osnovno izobraževanje za notarje

V januarju 2019 smo izvedli osnovno izobraževanje za mediatorje za notarje. Udeležilo se ga je 13 notarjev in notarskih pomočnikov. Društvo mediatorjev Slovenije nadaljujemo program izobraževanj za posamezne skupine združenj, zbornic in uradov.