Dobitniki priznanj Društva mediatorjev Slovenije od 15. obletnici ustanovitve društva so:

- dr. Sara Ahlin Doljak: Za njeno promocijo mediacije kot odvetnica in zavzemanje za ARS tudi na področju izobraževanja.
- mag. Nina Betetto: Za njen prispevek k uveljavitvi sodišču pridružene mediacije v Sloveniji in za izobraževanje mediatorjev.
- Franci Bratkovič: Za njegovo delo pri treningih za mediatorje in za promocijo mediacije.
- mag. Nataša Cankar: Za njeno delo v upravnem odboru DMS in promocijo mediacije na CSD.
- Simona Frumen: Za njeno izobraževalno delo v DMS in sodelovanje pri aktivnostih društva.
- mag. Zoran Hajtnik: Za njegovo izobraževalno delo v DMS in sodelovanje pri aktivnostih društva.
- Aleksander Jakobčič: Za njegovo sodelovanje pri delovanju DMS na področju spletne komunikacije.
- mag. Valerija Jelen Kosi: Za njeno izobraževalno delo v DMS in promocijo mediacije.
- Maša Kociper: Za njeno izobraževalno delo v DMS in promocijo mediacije.
- mag. Barbara Levstik Šega: Za njeno podporo mediacije na sodišču in sodelovanje v delu organov društvu
- Marina Lutovac: Za sodelovanje z našim društvom in delo v Centru za posredovanje v Črni Gori.
- Mestna občina Ljubljana: Za ustanovitev Mediacijskega centra Ljubljana.
- Katja Modic: Za njeno sodelovanje pri ustanavljanju Mediacijskega centra DMS in delo v upravnem odboru DMS.
- Petra Paškulin: Za njeno delo v UO in pri organizacijskem delu ob dogodkih DMS.
- mag. Vid Pavlica: Za njegovo dolgoletno delo v upravnem odboru DMS.
- mag. Petar Petrić: Za njegovo sodelovanje z DMS in promocijo mediacije.
- Miha Poberaj: Za njegovo podporo pri izvajanju aktivnosti društva.
- Bojana Potočan: Za njeno promocijo mediacije v društvu in izven društva.
- Andrej Razdrih: Za njegovo sodelovanje pri delu DMS in ustanavljanju centra za mediacijo pri OZS.
- mag. Gordana Ristin: Za njeno promocijo mediacije, vodenje aktivnosti društva in organizacijo izobraževalnih dogodkov.
- Janez Starman: Za njegovo dolgoletno delo v upravnem odboru DMS in zavzemanje za mediacijo med odvetniki.
- dr. Srdjan Šimac: Za njegovo sodelovanje z DMS in promocijo mediacije na Hrvaškem.
- Rudi Tavčar: Za njegovo izobraževalno delo v DMS.
- Vita Vidic Damjanovič: Za njeno strokovno pomoč društvu pri izvajanju izvensodnega reševanja sporov (IRPS).
- Susan Yates: Za razvoj mediacije v ZDA in po svetu in za kvaliteto mediacije.

Vsem nagrajencem čestitamo.