Ali po opravljenem osnovnem izobraževanju za mediatorja pri DMS lahko pričnem mediirati in kje?

Z opravljenim izobraževanjem pri DMS pridobite potrdilo, da ste uspešno opravili izobraževanje v določenem trajanju. Za enkrat splošni zakonski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati mediatorji, niso predpisani, zato lahko npr. takoj ustanovite podjetje ali drug pravni subjekt, ki bo ponudnik storitev mediacije. Izpolnjevanje posebnih pogojev pa se zahteva za sodišču pridruženo mediacijo (ki poteka na sodišču ali je s sodiščem povezana). Kakšni so ti pogoji in katera dokazila je treba predložiti, če želite biti uvrščeni na seznam mediatorjev pri sodišču, določata Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov in Pravilnik o mediatorjih v programih sodišč. Eden od zahtevanih pogojev je opravljeno izobraževanje po programu s predpisano vsebino. Izobraževanje pri DMS ustreza programu izobraževanja, ki je predpisan s Pravilnikom o mediatorjih v programih sodišč.

(pripravila: mag. Nina Betetto)

Ali mi izobraževanje pri DMS že prinese uvrstitev na seznam mediatorjev pri sodišču?

Uspešno zaključeno izobraževanje pri DMS še ni garancija za uvrstitev na sezname mediatorjev pri posameznih sodiščih. V skladu z Zakonom o alternativnem reševanju sodnih sporov in Pravilnikom o mediatorjih v programih sodišč, se posamezna sodišča samostojno odločajo o tem kakšne vrste program mediacij bodo ponudila (sodišču pridružen ali s sodiščem povezan) in tudi s katerimi mediatorji oz. katerim ponudnikom bodo ta program izvajala. Sodišča torej samostojno odločajo tudi o tem kakšno število in katere mediatorje bodo uvrstila na svoj seznam, pri čemer pa morajo spoštovati določila zakona in pravilnika. Ta pravila med drugim določajo osnovne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati mediatorji pri sodiščih ter postopek uvrstitve. Vsekakor pa uspešno zaključeno izobraževanje pri DMS mediatorjem omogoča kandidaturo pri posameznem sodišču, saj je DMS-jev program osnovnega izobraževanja za mediatorje v celoti usklajeni z zahtevami pravilnika.

Ali lahko znesek 690,00 € za osnovno izobraževanje za mediatorje plačam v dveh obrokih?

DA, znesek lahko poravnate v dveh obrokih, vendar mora biti v celoti plačan pred izvedbo izobraževanja.

Katero stopnjo izobrazbe mora imeti bodoči mediator?

Naša zakonodaja ne predpisuje izobrazbe za mediatorja. Le za mediatorje, ki delajo v programu sodišč, je po Zakonu o alternativnem načinu reševanja sodnih sporov potrebno, da ima mediator najmanj izobrazbo, pridobljeno po visokošolskem strokovnem študijskem programu prve stopnje.

Kolikokrat na leto Društvo mediatorjev Slovenije organizira osnovno izobraževanje za mediatorje?

Vsako leto društvo organizira najmanj dve osnovni izobraževanji in sicer spomladi in jeseni. V kolikor je povpraševanje večje, društvo organizira tudi dodatni termin.

Kako naj se pripravim na izpit za mediatorja?

Na izpitu boste morali igrati vlogo mediatorja na primeru, ki ga boste prejeli dan pred izpitom, da se boste nanj lahko tudi pripravili. Vaši stranki bosta druga dva udeleženca izobraževanja, nato pa si boste vloge zamenjali in tudi vi odigrali vlogo stranke. Vse dodatne in bolj podrobne informacije glede izpita boste izvedeli med samim izvajanjem izobraževanja.