Spoštovani,

letos praznujemo 15. obletnico ustanovitve Društva mediatorjev Slovenije.

Ob tej priložnosti vas Društvo mediatorjev Slovenije (DMS) vabi na

SPLETNO VIDEO KONFERENCO V ŽIVO (WEBINAR) OB 15. LETNICI DELOVANJA DMS S TEMO: MEDIACIJA DANES

ki bo dne 22.09. in 23.09.2021 od 17.00- 2000. ure potekala preko Zoom aplikacije z uglednimi mednarodnimi in domačimi strokovnjaki.

PROGRAM KONFERENCE:

1. dan: 22.09.2021 od 17.00 – 20.00

17.00 - 17.10:     Pozdravni nagovor predsednice DMS, mag. Gordane Ristin
17.10 - 17.30:     Susan Yates, izvršna direktorica RSI ( Resolutionsystem institute), Chi-cago
17.30 - 17.50:     dr. sc.Srdjan Šimac, predsednik Hrvatske udruge za medijaciju – HUM
17.50 - 18.15:     mag. Gordana Ristin, predsednica DMS
15 min odmor
18.30 – 20.00:    prispevki po 10 minut
                             mag. Vid Pavlica, član UO DMS:O delovanju DMS
                             Janez Starman, predsednik odvetniške zbornice: Odvetnik in mediacija
                             Aleksander Jakobčič LLM, podpredsednik DMS: Bodočnost mediacije
                             Katja Modic, članica UO DMS:  Predstavitev centra za mediacijo pri DMS
                             Simona Frumen, trenerka mediatorjev, mediatorka:Mediacija po Zoom-u
20.00 : Zaključek

2. dan: 23.09.2021 od 17.00 – 20.00

17.00 - 17.10:      Pozdrav navzočim
17.10 - 18.15:      prispevki po 10 min:
                              mag. Nina Betetto, vrhovna sodnica:Smernice Sveta Evrope o mediaciji in treningih
                              mag. Petar Petrić, odvetnik: Odvetnik mediator
                              dr. Sara Ahlin Doljak, profesorica na EPF in odvetnica:Mediacija - pogled profesorice
                              Marina Lutovac,direktorice Centra za alternativno rješavanje sporova Črne Gore : Mediacija v Črni gori

                             mag. Valerija Jelen Kosi, višja sodnica svetnica:Mediacija danes - pogled trenerke za mediatorje                       
15 min odmor
18.30 - 20.00:      prispevki po 10 minut

                              mag. Zoran Hajtnik, odvetnik: Zakaj mediiram
                              Andrej Razdrih, odvetnik: Mediacija danes
                              mag. Jana Morela, višja državna odvetnica:Prikaz intervizije na konkretnem primeru
                              mag. Barbara Levstik Šega, vodja Službe za alternativno reševanje sporov: Sodišču pridružena mediacija

                              mag. Nataša Cankar, mediatorka: Družinska mediacija v CSD
                              Rudi Tavčar, predavatelj: Postavitev privatne prakse
20.00 : Zaključek konference

Prispevki tujih gostov ne bodo prevajani, po potrebi bo pozneje zagotovljeno konsekutivno pre-vajanje. Webinar bo sneman.

Kotizacije ni.

Sodelujoči na konferenci bodo prejeli potrdila o udeležbi.

Vabljeni, da se prijavite na tej povezavi: https://forms.gle/kVjzEbgkHKH9DPGb6


Vljudno prosimo za prijavo udeležbe najkasneje 17.9.2021. Prijavljeni boste link do webinarja za vsak dan posebej skupaj z natančnejšimi navodili prejeli v emailu en dan pred dogodkom.

mag. Gordana Ristin, predsednica DMS

GOVORCI NA WEBINARJU

Susan M. Yates, izvršna direktorica Resolution Systems Institute (RSI)
Susan M. Yates je od leta 1997 izvršna direktorica ResolutionSystems Institute (RSI) in izvaja poslanstvo RSI za krepitev pravičnosti z izboljšanjem sistemov za reševanje sporov na sodiščih. 30 let je bila mediatorka pri reševanju različnih primerov, od diskriminacije pri zaposlovanju, gospodarskih zadev, nepremičnin in odvzemov prostosti do mladoletnikov, stanovanj, manjših kazenskih zadev in manjših tožb. Več kot 25 let je snovala in predstavljala smernica za usposabljanje za mediatorje ter napisala specializirane priročnike za usposabljanje in instrumente za ocenjevanje mediatorjev. Poučevala je tudi mediacijo na treh čikaških pravnih šolah in je pogosto avtorica in govornica o ADR. Veliko se je ukvarjala z etiko mediatorjev, saj je bila ena od dveh predstavnic ameriške odvetniške zbornice (ABA) v šestčlanskem odboru, ki je revidiral vzorčne standarde ravnanja za mediatorje, ki jih je leta 2004 razglasilo Združenje ameriških odvetnikov - oddelek za reševanje sporov in American Arbitration Association. Bila je tudi v delovni skupini Oddelka za reševanje sporov ABA za izboljšanje kakovosti mediacije.


Dr. sc. SrđanŠimac, predsednik Hrvatske udruge za medijaciju
dr. sc. Srđan Šimac je sodnik Višjega gospodarskega sodišča Republike Hrvaške in predsednik Hrvatske udruge za medijaciju (HUM). Ima bogate izkušnje pri reševanju konfliktov in sporov ter njihovem zgodnjem upravljanju. Je tudi trener mediatorjev, pedagog doma in v tujini (18 držav). Je eden od pionirjev mediacije na Hrvaškem, zlasti sodne. Vodil je več kot 450 mediacij. Je mednarodno priznan trener mediatorjev (CEDR London, EBRD London, IDLO Roma) in predavatelj sodnikom EU o mehkih veščinah (EJTN Bruselj). Je mediator na listah v Washingtonu, Londonu, na Dunaju, v Rimu, Moskvi, Beogradu in Hong Kongu. Je član več mednarodnih mediatorskih organizacij. Je avtor številnih strokovnih člankov o mediaciji in disertacije "Mediacija kot generator sprememb v pravosodnem sistemu in pravni stroki". Je dobitnik nagrade CEDR 2012 za ADR in inovacije v civilnem pravosodju ter nagrade HUM (2013) in Društva mediatorjev Slovenije (2016) za prispevek k razvoju mediacije. Uvrščen je med pravne in komercialne mediacije Who, withWho 2011-2021. Pomagal je stotinam posameznikov in podjetij pri reševanju njihovih sporov . Je voditelj radijske oddaje Mediator na Poslovnem FM. Srdjan ni samo mediator, ampak živi mediacijo.


Mag. Gordana Ristin, predsednica DMS
Višja sodnica svetnica, Vodja Oddelka za ARS pri Višjem sodišču v Ljubljani. Mediatorka od 2001. leta. Osnovno izobraževanje za mediatorje v Bostonu, ZDA 2001. Nadaljevalno izobraževanje za mediacijo v družinskih sporih, za mediacijo v gospodarskih sporih, izobraževanje za trenerje Phare programu v Ljubljani in v Bristolu (ADR Group). V letih 2000-2006 opravila izobraževanje za svetovalko po psihoterapevtski metodi transakcijske analize. Od 2001 aktivno mediira v programih sodišč. V letu 2008 sodelovala v uspešni okolje varstveni mediaciji Tenetiše. Članica upravnih odborov v EMNI in članica GEMME. Od 2006 do 2011 prva predsednica Društva mediatorjev Slovenije. Predsednica strokovnega sveta EMNI Conference Bratislava 2013 in prejela nagrado EMNI za strokovnost. Leta 2010 in 2014 predavala na ABA ADR Conference v ZDA. Avtorica številnih strokovnih člankov o mediaciji, zavarovalnem pravu in urednica in soavtorica knjige: Mediacija v teoriji in praksi (Društvo mediatorjev Slovenije, Ljubljana, 2011) in Komentar zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (SZZ, Ljubljana, 2006). Predava o ARS na Evropski pravni fakulteti V Ljubljani.


Janez Starman, odvetnik, predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
Janez Starman je odvetnik in partner v Odvetniški pisarne Starman/Velkaverh, ki je ena izmed večjih odvetniških pisarn v Slovenski Istri. Je predsednik Odvetniške zbornice Slovenije in Podžupan Mestne občine Koper. V celotnem študijskem obdobju je sodeloval pri več projektih pod mentorstvom profesorjev Pravne fakultete v Ljubljani, med katerimi gre izpostaviti »Ustavno kazensko procesno pravo«, pod mentorstvom prof. dr. Boštjana M. Zupančiča ter »Ustavno varstvo lastninske pravice kot temeljne človekove pravice« pod mentorstvom prof. dr. Lovra Šturma. Končal je tudi dodatni izobraževalni program za pridobitev potrdila o usposobljenosti za zagovarjanje obtožencev pred Mednarodnim kazenskim sodiščem (ICC) v Haagu. Izobraževanje za mediatorja je opravil v letu 2003 in odtlej se aktivno ukvarja s samostojnim vodenjem sodišču pridruženih mediacij in izvensodnih mediacij. Vključen je bil tudi kot trener mediatorjev v okviru programa, ki ga je organizirala Odvetniška Akademija pri Odvetniški zbornici Slovenije (OZS), obenem pa kot predavatelj sodeluje s CIP in se na področju mediacije redno izobražuje in tudi predava. Je tudi trener trenerjev pri DMS.


Aleksander Jakobčič, direktor gospodarske družbe in podpredsednik DMS
Aleksander Jakobčič je po izobrazbi pravnik in strokovnjak na področju mednarodnih odnosov. Ima več kot 13 let izkušenj v gospodarstvu na področju mednarodne logistike kot ustanovitelj in direktor gospodarske družbe in na področju svetovanja. Od leta 2014 je aktiven mediator, predvsem na področju mednarodnih gospodarskih sporov. Pravno deluje na mednarodnem humanitarnem področju v okviru mednarodne humanitarne organizacije v Združenem Kraljestvu. Akademsko se udejstvuje na področju diplomacije v okviru doktorske raziskave.


Katja Modic, članica UO DMS
Katja Modic je diplomirala leta 2011 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Po začetni zaposlitvi v odvetništvu je svojo karierno pot nadaljevala v sodstvu in je trenutno zaposlena kot strokovna sodelavka na civilnem in ARS oddelku Višjega sodišča v Ljubljani. V letu 2018 je uspešno zaključila osnovno izobraževanje za mediatorje pri Društvu mediatorjev Slovenije (DMS). Od leta 2019 je članica Upravnega odbora DMS ter od leta 2020 sekretarka Mediacijskega centra (MC) pri DMS. Z decembrom 2020 je bila umeščena na seznam mediatorjev Višjega sodišča v Ljubljani.


Simona Frumen, trenerka mediatorjev, mediatorka
Pravnica in od 2005 aktivna mediatorka na Okrožnem sodišču, več okrajnih sodiščih in od 2021 tudi na Višjem sodišču v Ljubljani. Mediacije izvaja tudi pred in po sodnem postopku. Vodi izobraževanja za mediatorje in kot trener sodeluje pri usposabljanju mediatorjev z Društvom mediatorjev Slovenije in Skupnostjo Centrov za socialno delo. Svetuje s področja conflict managementa in timom ali posameznikom svetuje kako v dani situaciji bolje sodelovati s konstruktivno komunikacijo. Z izvajanjem online mediacij ima večletne izkušnje, tudi v mednarodnem okolju. Trening za onlinemediatorje je Simona že večkrat uspešno izpeljala in udeleženci so z njim izredno zadovoljni, saj so izgubili strah in pridobili kompetence za samostojno vodenje online mediacij.


Mag. Nina Betetto, vrhovna sodnica
Nina Betetto je od leta vrhovna sodnica na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča. Je avtorica oziroma soavtorica številnih člankov in knjig s področja civilnega prava in alternativnega reševanja sporov v Sloveniji in tujini. Bila je članica ekspertne skupine Sveta Evrope, ki v letih 2007-2009 pripravila smernice za boljšo implementacijo mediacije v civilnih, gospodarskih, upravnih in kazenskih zadevah. V letu 2018 je skupina, potem ko je ponovno začela z delom, pripravila obsežen sklop orodij (Mediationtoolkit) za boljšo implementacijo smernic s področja mediacije. Betettova je v želji, da se izoblikuje širše prepričanje, da je mirno reševanje sporov vrednota, je pomembno prispevala k uveljavitvi sodišču pridružene mediacije v Sloveniji. Od leta 2005, ko je postala trener za izobraževanje mediatorjev, je kot trener oziroma predavateljica delovala v Sloveniji in tujini (Hrvaška, Makedonija, BiH, Črna gora, Ukrajina, Belgija, Litva, Romunija, Italija, Bolgarija, Latvija in Turčija). Kot mediatorka sodeluje v programih sodišču pridružene mediacije pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in na Višjem sodišču v Ljubljani.


Mag. Petar Petrić, odvetnik
Petar Petrić je ustanovitelj in partner v odvetniški pisarni Petrić &Kajićd.o.o. in že več kot 20 let sodeluje pri zastopanju v najzahtevnejših sporih pravnih in fizičnih oseb. Ponuja pravne nasvete nacionalnim, regionalnim in večnacionalnim korporacijam na različnih pravnih področjih, vključno z nepremičninami, IT in turizmom. Ima tudi bogate izkušnje na področju gospodarskega in delovnega prava ter pri reševanju gospodarskih sporov. Poleg bogatih izkušenj pri zastopanju na sodiščih je svetovalec številnih domačih in tujih podjetij, finančnih institucij in vladnih agencij. Petar je pooblaščeni mediator in član Hrvaškega združenja za mediacijo, pri delu katerega aktivno sodeluje.


dr. Sara Ahlin Doljak, profesorica na EPF in odvetnica
Sara Ahlin Doljak deluje v odvetništvu dvajset let. Na Evropski pravni fakulteti predava družinsko pravo. Junija 2012 je pridobila naziv mediatorja za reševanje (klasičnih civilnih, pravdnih, družinskih in gospodarskih) sporov. Sara Ahlin Doljak je članica Društva mediatorjev Slovenije in članica mediatorjev pri Odvetniški zbornici Slovenije. Uvrščena je na listo mediatorjev za področje družinskega prava pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in Višjem sodišču v Ljubljani Redno objavlja znanstvene in strokovne članke o mediaciji v domači in tuji pravni literaturi.

Marina Lutovac, direktorice Centra za alternativno rješavanje sporova Črne Gore
Marina Lutovac je direktorice Centra za alternativno rješavanjesporova Črne Gore. Je mediatorka v civilnih zadevah in trenerka trenerjev. Vrsto let je delala v misiji OVSE v Črni gori kot nacionalni pravni uradnik in britanski nevladni organizaciji Save theChildren kot koordinatorka različnih projektov: „Fostering in Montenegr“, „Juvenile Justice“, „FamilyLaw“, „FamilyMediation in Montenegro“, „Social andChildprotection Reform in Montenegro“, „Workingtogetherforchildren“in „PreventionofChildTrafficking“. 10 let je delala za nevladne organizacije Children First pri izvajanju in upravljanju različnih projektov na področju varstva otrok, ki jih je ustanovila EU, veleposlaništvo Norveške. Ima 18 let izkušenj kot odvetnica in pravna zastopnica. Sodeluje pri zakonodaji, nacionalnih strategijah, akcijskih načrtov, standardov na področju mediacije, sodstva in socialne zaščite. Soavtorica Priročnika za izobraževanje mediatorjev in urednica številnih publikacij na temo mediacije in varstva otrok.


Mag. Valerija Jelen Kosi, višja sodnica svetnica
Mag. Valerija Jelen Kosi je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 1997, leta 1999 je opravila Pravniški državni izpit in leta 2000 magistrirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Sodnica je od leta 2004, od junija 2014 dalje sodi na Višjem sodišču v Ljubljani na področju gospodarskih in insolvenčnih sporov. Vse od leta 2002 je aktivna na področju mediacij kot mediatorka, trenerka in članica Sveta za alternativno reševanje sporov pri Ministrstvu za pravosodje RS. Leta 2002 je bila na študijskem obisku v ZDA na Superior Courtof Washington D.C. Kot trenerka in mediatorka sodeluje pri osnovnih in nadaljevalnih usposabljanjih mediatorjev. Objavila je prispevke na temo mediacij v strokovnih revijah: Pravni praksi ter Podjetje in delo ter je soavtorica knjige „Mediacije v teoriji in praksi“. Vpisana je na listo mediatorjev pri Okrajnem in Okrožnem sodišču v Ljubljani, kjer tudi izvaja mediacije.


Mag. Zoran Hajtnik, odvetnik
Zoran Hajtnik deluje v odvetništvu od zaključka fakultete leta 1993. Leta 2004 je postal mediator in kasneje tudi trener mediatorjev. Uvrščen je na listo mediatorjev pri Okrožnem sodišču v Ljubljani in Višjem sodišču v Ljubljani. Leta 2012 na FDV magistriral z raziskovalno nalogo na področju mediacij. Je aktiven mediator in redno predava o konfliktih in mediacijah ter je tudi habilitirani visokošolski učitelj na tem področju. Občasno publicira, je soavtor in urednik velikega priročnika Mediacija v teoriji in praksi. Aktiven član Društva mediatorjev Slovenije.


Andrej Razdrih, odvetnik
Andrej Razdrihje odvetnik , dejaven v Odvetniški zbornici, kjer se je med drugim ukvarjal z vprašanji odvetniške etike in je pri odvetniškem izpitu izpraševalec za področje etike. Od leta 2005 je tudi trener mediatorjev. Bil je med ustanovitelji centra za mediacijo pri OZS in kot trener redno sodeluje pri izobraževanju odvetnikov zamediatorje in pri nadaljevalnih izobraževanjih na OZS ter v v okviru Centra za izobraževanjev pravosodju, predaval je o mediaciji na Zdravniški zbornici, Državnim pravobranilcem(sedaj Državni odvetniki), napisal je nekaj člankov o mediaciji, itd.Kot mediatorje akreditiran pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pri Višjem sodišču v Ljubljani, Slovenskem zavarovalnem združenju in pri OZS za spore med odvetniki in med odvetniki in njihovimi zaposlenimi. Kot izbrani mediator je sodeloval pri zahtevnih mediacijah, pri katerih je bila ena od strank država, sicer ima za seboj več sto mediacijskih srečanj. Opravil je drugostopenjski nivo izobraževanja za svetovalca v okviru Transakcijske analize pri dr. Zoranu Milivojeviču.


Mag. Jana Morela, višja državna odvetnica
Diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani leta 1994, kjer je leta 2004 tudi magistrirala. Prvih 15 let svoje kariere zaposlena v gospodarstvu, kratek čas je bila odvetnica, leta 2011 pa je bila imenovana za Državno pravobranilko.Od leta 2010 je mediatorka za civilno, gospodarsko in družinsko področje pri Višjem sodišču v Ljubljani in od leta 2011 tudi pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. Od leta 2020 je uvrščena tudi na seznam zunanjih izvajalcev družinske mediacije po Družinskem zakoniku. Od leta 2013 je kot Višja državna odvetnica zaposlena v mednarodnem oddelku Državnega odvetništva.

mag. Barbara Levstik Šega, vodja Službe za alternativno reševanje sporov
Barbara Levstik Šega je ekonomista in magistrica upravnih ved. Leta 2008 se je zaposlila na Okrožnem sodišču v Ljubljani kot svetovalka v pravosodju v Službi za ARS in s tem skozi leta pridobila veliko izkušenj iz področja mediacij. V letu 2009 je sodelovala skupaj s takratno vodjo Službe za ARS pri nastajanju Zakona o alternativnem reševanju sporov. Od leta 2016 dalje redno sodeluje tudi kot predavateljica v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje na temo praktičnih izkušenj pri izvajanju mediacijskih postopkov na Okrožnem sodišču v Ljubljani. V letu 2018 je sodelovala z Vrhovnim sodiščem v Ljubljani pri pisanju Kurikuluma znanj sodnega osebja za področje alternativnega reševanja sporov. Je članica Društva mediatorjev Slovenije s katerim tudi sodeluje in se aktivno udeležuje srečanj in izobraževanj na temo alternativnega reševanja sporov. Prav tako je zunanja izvajalka mediacij pri ministrstvu, pristojnemu za družino. Kot mediatorka in vodja službe za alternativno reševanje sporov na Okrožnem sodišču v Ljubljani si več čas prizadeva za dobro sodelovanje z mediatorji ter ostalimi s katerimi sodeluje.


Rudi Tavčar, predavatelj
Diplomirani psiholog, MBA – magister managementa, Imago partnerski terapevt. Aktiven mediator na sodišču in v privatni praksi. Je ustanovni član Društva mediatorjev Slovenije. Od ustanovitve je bil dva mandata podpredsednik ter je v društvu skrbel za organizacijo izobraževanj. Je ustanovni član Društva za Imago terapijo Slovenije. Kombinira bogate managerske in podjetniške izkušnje svojih prejšnjih zaposlitev s terapevtskim znanjem. Vodi izobraževanja s področja mediacij, poslovnih pogajanj, komuniciranja, reševanja konfliktov, upravljanja s spremembami, čuječnosti, uravnavanja poslovnega in zasebnega življenja... Je avtor knjige Psihologija pogajanj, soavtor priročnika za mediatorje Mediacija v teoriji in praksi in Učbenika za kolektivna pogajanja.

 

 VABILO NA VIDEO KONFERENCO V ŽIVO (WEBINAR) OB 15. LETNICI DELOVANJA DMS S TEMO: MEDIACIJA DANES